Mirajul teoriilor conspiraţioniste


Lumea ar fi mult mai banală dacă nu ar exista teorii conspiraţioniste. Chiar dacă aceste teorii nu sunt, şi nu pot fi, dublate de un background argumentativ foarte coerent, ele animă dezbaterea şi creează linii de falie, trasând foarte rapid conturul taberei „pro” şi pe cel al „taberei contra”. Discuţiile oamenilor de rând sunt cel mai adesea presărate cu teme conspiraţioniste, adesea promovate în mod inconştient. De la geostrategie si până la vaccinul contra gripei porcine, populaţia este adesea bombardată cu asemenea teorii care vin din partea unui grup restrâns de oameni, dar extrem de persuasiv. Discursul apocaliptic şi milenarist are priză la public, acesta fiind fundalul pe care sunt inserate toate celelalte tematici conspirationiste, incepând de la filmele lui Michael Moore si terminând cu filmele lui Dan Brown.

La nivel de mesaj, cred că fiecare om a intrat în contact cu asemenea tematici. În unele cazuri, mesajul este preluat şi transmis mai departe cu înflorituri, dar fără o cunoştiinţă solidă a argumentaţiei ce se află în spatele mesajului preluat. Astfel incât, despre vaccinul contra gripei porcine şi despre noua ordine mondială oricine se simte în măsură să-şi dea cu părerea, de la bebeluşa Oana până la badea Ion.

Din păcate, o discuţie argumentată cu un susţinător al teoriilor conspiraţioniste este adesea aproape imposibilă, pentru că emiţătorii unor astfel de teorii sunt, de cele mai multe ori, depăşiţi de implicaţia reală a acestora, necunoscându-le nici originea şi nici scopul. Ei se fac portavocile unui mesaj venit parcă din eterul ignoranţei şi se simt veritabili mântuitori ai omenirii, or această atitudine taie din faşă posibilitatea vreunei discuţii argumentate.

Termenul de teorie conspirativă a fost, iniţial, un termen descriptiv neutru pentru orice tip de consipraţie civilă, politică sau criminală. În ultimile decenii, sensul acestui termen a fost deturnat, denumind astăzi un adevărat curent cultural care are tendinţa de a explica diferite evenimente istorice prin intermediul unei acţiuni secrete, de multe ori cu implicaţii paranormale. În ultimile două decenii, teoriile conspiraţioniste au devenit un loc comun al mass-mediei internaţionale, făcând din acestea o adevărată mişcare culturală în care conspiraţionismul vine să detroneze democraţia din postura de paradigmă politică dominantă.

Conspiraţionismul este o realitate care trebuie privită neapărat şi din punct de vedere psihologic. Astfel, se poate observa că persoanele care au teninţa de a da crezare unei teorii conspiraţioniste, sun dispuşi să dea crezare, ulterior, mai multor teorii de acest tip. Mecanismul psihologic este simplu şi se bazează pe dorinţa omului de a conferi o semnificaţie anumitor evenimente sau realităţi. Atunci când accesul la informaţie este destul de limitat iar o persoană nu este în măsură să acceadă la izvoare de primă mână despre un anumit eveniment, individul tinde să confere evenimentului o semnificaţie conspiraţionistă, datorită faptului că o poate plasma chiar el. De cele mai multe ori, adepţii teoriilor conspiraţioniste sunt caracterizati printr-un grad de autosuficienţă extrem de ridicat, considerând că ei înşişi sunt un etalon de gândire. Astfel, conspiraţionismul a devenit o mişcare culturală predominant populară. Aproape niciodată nu aderă la astfel de teorii profesori universitari, politicieni, oameni de afaceri etc.

Privit dintr-un alt unghi psihologic, conspiraţionismul este o proiecţie a sinelui asupra unor grupuri organizate sau asupra unor evenimente anume. De regulă, individul tinde să proiecteze asupra conspiraţioniştilor aspectele negative ale sinelui. De exemplu, conspiraţioniştii proiectează foarte des pornirile sexuale inhibate asupra organizaţiilor aşa-zis secrete care sunt asociate ideii de nouă ordine mondială. Astfel, în mentalul colectiv al conspiraţioniştilor există convingerea extrem de hotărâtă că în cadrul întâlnirilor unor astfel de organizaţii au loc orgii sexuale.  Această tendinţă poate fi observată extrem de bine în filmul Eyes wide shut regizat de Stanley Kubrik. Acest lucru poate să fie adevărat, dar, în aceeaşi măsură, poate să nu fie adevărat, prin urmare absolutizarea acestei teorii nu poate duce decât la un fel de dogmatism autosuficient care riscă se nu mai ţină cont de realitate. De aici până la paranoia nu mai este decât un singur pas.

New World Order

Una dintre teoriile consporaţioniste cele mai populare este cea referitoare la noua ordine mondială, în engleză New World Order (NWO). Această teorie consideră că există o preocupare a elitelor internaţionale de a crea un unic guvern global, detronând astfel guvernele fiecărui stat suveran în parte. Acest scop ar fi orchestrat de un grup restrâns de oameni care se folosesc de mai multe organizaţii de faţadă. Teoriile despre NWO au apărut, pentru prima dată, în cadrul dreptei creştine din SUA, incluzănd aici şi mişcarea creştină funamentalistă, dar au fost preluate, apoi, inclusiv de spectrul oamenilor de stânga, pentru a fi exportate, ulterior, şi în Europa. Opozitorii acestor teorii au arătat, însă, că această isterie conspiraţionistă nu face altceva decât să dea apă la moară mişcărilor anarhice, ceea ce ar putea duce la subminarea democraţiei.

Termenul NWO a fost folosit pentru prima dată de politicieni precum Woodrow Wilson şi Winton Churchill, nu atât pentru a promova ideea unui guvern global, ci pentru a întrezări, după cele două războaie mondiale, o nouă perioadă a istoriei în care politica ar trebui să sufere anumite schimbări pentru evitarea unor catastrofe precum războaiele mondiale. Wilson şi Churchill aveau în vedere, în primul rând, identificare şi posibila rezolvarea a unor probleme globale, încercând o regândire a întregului sistem politic şi economic mondial. Aceste idealuri au dat naştere unor instituţii precum ONU, NATO, sistemul Bratton Woods etc.

Toate aceste demersuri au dat apă la moară conspiraţioniştilor de toate culorile, luând naştere două mişcări conspiraţioniste distincte: cea de stânga şi cea de dreapta. De cele mai multe ori promotorii de stânga şi de dreapta a conspiraţionismului au intrat în conflict, nereuşind să se pună de acord cu privire la semnificaţia reală a acestor noi realităţi.

Mai multă coeziune a existat, însă, în cadrul conspiraţionismului de factură fundamental-creştină. Dincolo de diferenţele confesionale, evanghelizarea televizată a pastorilor americani a pus mereu accent pe elementele apocaliptice care pot fi regăsite în ideea e NWO. Bazându-se pe anumite profeţii din Ezechiel, Daniel şi Apocalipsă, conspiraţioniştii creştini nu au ezitat să afirme că sfârşitul lumii bate la uşă, reuşind să asocieze organizaţiile internaţionale nou înfiinţate unor semne apocaliptice propovăduite în Biblie.

În acest context, o atenţie deosebită merită teoriile conspiraţioniste din mediul ortodoxiei fundamentaliste de amprentă rusească. Profitând de isteria apocaliptică exportată de SUA în Europa, fundamentaliştii ortodocşi nu ezită să promoveze un conspraţionism menti să evidenţieze superioritatea ortooxiei, identificând instituţia papală cu Antihristul şi afirmând că mântuirea sufletului poate avea loc doar în cadrul Bisericii Ortodoxe. Astfel, conspiraţionismul ortodox fundamentalist are o foarte puternică amprentă apologetică, ceea ce se concretizează printr-un limbaj extrem de agresiv la adresa catolicilor şi la adresa Vaticanului în general.

Fără a nega diferitele disfuncţionalităţi şi deficienţe ale organizaţiilor internaţionale create după cel de al doilea război mondial, trebuie remarcat că la 70 de ani după creare, lumea se află încă foarte departe de un guvern mondial, cu atât mai mult cu cât ONU îşi pierde tot mai multă influenţă în politica internaţională. Mai mult, a afirma că globalizarea nu a adus nimic bun, ar fi un demers parţial ipocrit. În acelaşi timp, este la fel de evident că procesul de globalizare a creat uriaşe inegalităţi între occident şi ţările sărace. Dar acest lucru se datorează, în mare parte, unor carenţe la nivel moral a liderilor politici ai lumii. Prin urmare, ceea ce conspiraţioniştii aşteptau imediat după înfiinţarea ONU nu s-a întâmplat nici la 70 de ani de la acel moment şi este la fel de departe de a se întâmpla şi de acum încolo. Trebuie subliniat, astfel, că teoriile conspiraţioniste referitoare la NWO nu trebuie absolutizate, ci, dimpotrivă, trebuie cântărite atent şi cu luciditate.

Organizaţii conspiraţioniste

Există o serie de organizaţii mai mult sau mai puţin secrete care, în mentalul colectiv, sunt asociate cu ideea de conspiraţie.

1. Bilerberg Group: este de fapt o conferinţă anuală la care se poate accede doar pe bază de invitaţie şi care reuneşte  130 de participanţi, mulţi dintre ei fiind oameni cu o influenţă destul de sporită în sfera politică, bancară, economică etc.

Prima astfel de conferinţă s-a desfăşurat la hotelul Bilderberg, de lângă Arnhem (Olanda) în perioada 29-31 mai 1954. Unul intre iniţiatorii cei mai dedicaţi acestei cauze a fost Józef Hieronim Retinger care, fiind descumpănit de anti-americanismul crescând din Europa, a propus o întâlnire în care liderii de state din Europa şi SUA să se cunoască mai bine şi să promoveze convieţuirea culturii americane cu cea europene. Retinger a făcut această propunere prinţului Bernhar al Ţărilor de Jos, care şi-a oferit imediat sprijinul. Conferinţa a fost considerată un succes, drept pentru care s-a hotărât repetarea anuală a acesteia.

Din punct de vedere organizaţional, grupul Bilderberg îşi alege un Comitet de Coordonare format din câte 2 membrii din fiecare ţară admisă la conferinţă. Acest comitet are datoria de a organiza conferinţele anuale.

Grupul Bilderberg a fost asociat organizaţiilor conspiraţioniste deoarece presa nu are acces la conferinţele organizate anual. În aceeaşi măsură, grupul Bilderberg nu dă niciodată comunicate de presă cu privire la subiectele discutate în cadrul conferinţelor.

Ultima întâlnire a avut loc la Atena în mai 2009, înâlnire la care au participat, printre alţii, Robert Zoellick -preşedintele Băncii Moniale- , Juan Manuel Barroso  – preşedintele Comisiei Europene-, şi regina Beatrix a Ţărilor de Jos.

2. Francmasoneria: este o altă organizaţie cvasi-secretă asociată cu idei conspiraţioniste. A luat naştere în Marea Britanie în secolul al XVIII-lea, dar s-a răspândit la scurt timp în toate ţările occidentale. Francomasoneria este organizată în Mari Loje Masonice, conduse de un Mare Maestru. Fiecare Lojă deţine un oarecare grad de autonomie şi jurisdicţie totală asupra teritoriului în care se află.

Francmasonii sunt o organizaţie ocultă, până la urmă, care pretinde membrilor săi să creadă într-o Fiinţă Superioară, fără ca natura acesteia să fie explicitată. Întâlnirile masonilor se desfăşoară după anumite ritualuri bine stabilite şi în mare parte secrete. Fiecare Lojă Masonică îşi poate crea propriul ei ritual. Un individ care aspiră să devină mason trebuie să treacă printr-un parcurs de iniţiere pe care trebuie să-l ţină secret.

Reprezentanţii masoneriei englezeşti au reiterat mereu că masoneria nu este o organizaţie politică, întrucăt are membrii cu viziuni politice total diferite.

Datorită laturii secrete a masoneriei, aceasta a fost asociată cu teoriile conspiraţioniste. Există, însă anumite argumente împotriva unei astfel de asocieri, sau care ne fac să credem că ipoteticul obiectiv de a instaura o nouă ordine mondială este mult prea mare pentru pălăria masonică.

a) Masoneria nu este o organizaţie cu un grad ridicat de coeziune. În cele mai multe ţări, chiar şi în Marea Britanie, există mai multe loje masonice chiar în acelaşi oraş care nu se recunosc reciproc si isi creaza tot felul de probleme.

b) Acceptarea femeilor în rândul membrilor este un alt aspect care îi divizează pe francmasoni. Unele loje sunt vehement împotrivă. Pe de altă parte, au luat naştere chiar loje masonice feminine.

3. Council on Foreign Relations: este o organizaţie nonprofit americană având ca scop armonizarea politicii externe americane cu cea a celorlalte ţări. Editează revista bilunară: Foreign Affairs. Organizaţia s-a dovedit a fi pe parcursul istoriei unul dintre principalii motori ai geostrategiei americane, drept pentru care CFR a fost asociat cu organizaţiile de tentă conspiraţionistă.

4. Comisia Trilaterală: este o organizaţie privată menită spre a spori colaborarea dintre Statele Unite, Europa şi Japonia. A fost înfiinţată în 1973 la iniţiativa lui David Rockefeller. Este principala oponentă a Council on Foreign Affairs. Din rândurile sale au făcut parte membrii prestigioşi, intre care mulţi preşedinti ai SUA. De menţionat că membrii Comisiei Trilaterale nu au voie, prin statut, să ocupe funcţii instituţionale înalte. În momentul în care membrii, dobândesc astfel de funcţii sunt îndemnaţi să-şi prezinte retragerea din Comisie.

În lista fostilor membri îi regăsim pe: George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter, Harry Kissinger, dar şi pe Mugur Isărescu!

Toate aceste organizaţii concurează, de cele mai multe ori, una împotriva celeilalte în vederea dobânirii unei influenţe sporite. Nimeni nu poate contesta că ele pot avea şi scopuri conspiraţioniste, dar faptul că se şicanează reciproc le pune pe toate în imposibilitatea de a-şi realiza obiectivele ascunse, dacă acestea există. Natura umană însăşi este cel mai mare duşman al teoriilor conspiraţioniste, întrucât nu poate exista un unic grup de elite, ci mereu vor exista mai multe grupuri de elite în concurenţă. În funcţie de împrejurările istorice un grup sau altul va avea o influenţă mai mare sau mai mică, dar nicioată un singur grup nu va putea avea o influenţă totală asupra lumii, drept pentru care toate teoriile conspiraţioniste trebuie privite cum grano salis şi nu crezute în mod aprioric şi absolut!

Update, Provocare: Aceasta discutie se pare ca a provocat o dezbatere destul de aprinsa prin urmare ma gandeam sa o transmit mai departe si altor bloggeri sub forma de provocare: Asadar arunca manusa de a scrie ceva pe aceasta tema urmatorilor bloggeri: Arca lui Noe, Garcia Muerte, Deceneu, Flavius Obeada, Adrian Barbat, Camil Stoenescu, Dan Caramidariu, Florin Matei, si World Changed.

Sper sa raspunda cat mai multi.


54 răspunsuri

 1. Sta in caracterul uman ca atunci cand nu ai o explicatie logica pentru dezvoltarea unei situatii, sa arunci vina fie pe Divinitate, fie pe Conspiratie. Cu siguranta ca exista conspiratii si conspiratori, dar nu la scara despre care unii vorbesc. In Marea Britanie, conform unei situatii valabile la sfarsitul anilor ’90, trei din zece politisti erau masoni. Aderarea s-a produs in dorinta de a avansa mult mai rapid in ierarhie. Aceeasi situatia (tratata si intr-un documentar BBC) ne spune ca doar 18% dintre aceastia detineau functii de comanda/conducere. Putin, daca ne gandim ca Masoneria este vazuta ca proncipala organizatie conspirationista la nivel mondial.
  Concluzia: Prostia si Incapacitatea nu ti-o poti ascunde nici daca ai fi luat parte la Cina cea de Taina.

 2. Sunt total de acord cu ceea ce ai spus tu. Nu am negat ca ar exista conspirationisti si conspiratii, insa de aici pana la a vedea peste tot o uriasa conspiratie este cale lunga.

  Vreau sa mai editez postarea aaugand cateva cirterii pe baza carora trebuie sa analizam teoriile conspirationiste inainte de a adera la ele sau inainte de a le respinge. Proabil deseara.

  • Stimate domnule Pătraşcu,

   este păcat că cineva care ştie să scrie şi are ceva de spus şi e dispus să dezbată în public un subiect interesant nu este atent la forma de prezentare.
   Pe lângă folosirea inutilă a unor anglicisme (background) care au traducere corespunzătoare în limba română (fond), de regretat este folosirea unor cuvinte modificate, care nu se regăsesc în “Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a – DOOM 2” :
   “Organizaţii, teorii, idei conspiraţioniste” … conspirative …
   “o poate plasma chiar el” … plăsmui …
   “Opozitorii acestor teorii” … opozanţi sau oponenţi …
   sau a unor greşeli gramaticale:
   “carenţe la nivel moral a liderilor politici” … ale liderilor …

   Fără a mai socoti omiterea diacriticelor şi numeroasele litere “înghiţite” din text (Winton Churchill, …).

   Acestea sunt exemple de limbaj negativ pentru publicul cititor aflat în formare: copii, adolescenţi…

   Limba scrisă a unui popor este o componentă valoroasă a patrimoniului cultural, care trebuie respectată şi păstrată.

   Cu stimă,
   Avramescu

 3. Faptul ca exista organizatii secrete gen masonerie, demonstreaza ca exista intentia de a conspira.
  Cat din intentie ajunge sa se realizeze e alta problema.

  Pe de alta parte exista strategii globale, si e greu de crezut ca, cine a contribuit la creionarea lor nu a avut in vedere niste avantaje.
  Ale cui avantaje?
  Ale celor care au finantat studiu: guverne, firme, ministere ale apararii etc..
  Realizarea UE a fost o strategie de a transforma Europa intr-o singura piata interna, si avantajul este de partea celor care sunt mai avansati tehnologic. Taxele vamale le ingusta piata.

  E clar ca si firmele transnationale fac studii si incearca sa controleze piata, sa elimine factorii de risc, iar factorul de risc cel mai important este concurenta.

  Acele conferinte au rolul de a sincroniza si a-si asigura interesele – afacerile pe termen lung.
  Sigur ca de multe ori interesele lor coincid cu cele ale populatiei. O criza economica afecteaza si capitalul finaciar si populatia, deci nu trebuie privite conferintele ca niste comploturi, dar e clar ca primeaza interesul celor care le organizeaza.
  Capitatul financiar va incerca sa transfere daunele spre mase, dar nu atat de mult incat sa destabilizeze societatea.

 4. sunt deacord cu unele insa multe sunt niste ABERATII de nu-mi vine sa cred. Nu stiu cum pot unii lua in calcul asa ceva..

 5. Buna ziua. Am citit si eu aceste informatii si din alte surse si cred ca exista si ne controleaza viata la un nivel superior, nedezvaluit oamenilor de rand, lucruri care exista de cand lumea si puse la punct foarte bine de elita lumii. Imi place subiectele pe care le tratezi. Te mai astept pe blog.

 6. pas mal….bine punctat dane. a fost o placere sa citesc post-ul

 7. Ce ne facem insa cand „teoriile” conspiratiei sunt dovedite ca adevarate de insasi faptele si datele ei?

  E o chestiune de inteligenta elementara si implicit de auto-aparare (profesorii universitari, politicienii si oamenii de afaceri, sunt primii care pier intr-o situatie de adevarata urgenta), sa te intrebi cum se face ca ni se introduc metale grele si alte otravuri in vaccinurile pe care unii, care doar se intampla sa fie masoni, iar companiile farma adevarate bastioane ale masoneriei, le promoveaza cu insistenta isterica, ba chiar sub amenintarea legii, daca le merge?

  http://eufrosin.wordpress.com/2009/12/15/intre-atatea-vesti-rele-si-o-victorie/

  Iar daca pe langa toate astea, itele se leaga la nivel de simbolistica, scrieri, discursuri si mai ales fapte (razboaie bazate pe minciuni crase, distrugeri ale tarilor ne-aliniate NOM), ar fi putin caraghios ma mai intreb politicos, in stil universitar, daca-ar putea cumva fi o conspiratie!

  Nu Insusi Mantuitorul a fost victima primei mari conspiratii? Doar nu din dragoste au complotat sa-L piarda! De ce sa ne miram atunci, cand urmasii acelorasi conspiratori si supusii lor, urzesc planuri infame impotriva noastra, a celor care suntem ai Lui?

 8. E trist ca dai crezare informatilor media si nesocatesti invatatura Bisericii .Este clar ca suntem foarte aproape de venirea lui Antihrist si semnele se vad si inca mai sustineti ca nu exista nimic neobisnuit iar nimeni nu are nici un plan diabolic cu noi.Sa ne aducem aminte ca si in timpul lui Stalin se vorbea in URSS, despre marile realizari ale socialismului cand acolo mureau zeci de milioane de oameni.Si Noe a fost facut nebun dar a avut dreptate ai uitat cumva ca Mantuitorul a spus ca atunci va fi ca in vremea lui Noe”Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,”[Mt 24, 37 -38]

 9. Domnule Adrian,

  Daca imi prezentati o argumentatie teologica solida conform careia sfarsitul lumii bate la usa, va voi crede pe cuvant. A da un citat din Biblie nu este o argumentatie.

  Sa nu uitam ca aceleasi temeri ca si dvs. le aveau si oamenii de dinainte de Hristos. In anul 70 cand Ierusalimul a fost facut una cu pamantul, majoritatea credeau cu tarie ca sfarsitul incepuse. Si iata ca au trecut 2000 de ani si tot nu a venit.

 10. Dar intr-un fel aveti dreptate. A doua venire este oricum mult mai aproape decat acum 2000 de ani 🙂

 11. Dane, da la ultima ecranizare dupa Sherlock Holmes te-ai uitat? 🙂 Sa vezi acolo conspiratii 🙂

  Eu, acuma fiind la ora vesela, iti zic asa: ca as fi eu foarte fericit daca in loc de clasa politica romaneasca si exponentii ei de frunte Basescu-Boc-Udrea Romania, Europa si lumea intreaga ar fi conduse de Grupul Bilderberg sau de oricare alt grup conspirationist 🙂 Mie mi-ar placea. Am avea toti o gaina in oala 🙂

  Noi cand o punem de o conspiratie?

 12. Stai sa mai crestem si noi in influenta sau averi si apoi ne facem si noi un grup conspirativ 🙂

 13. ai dreptate ca nu mai exista teorii ale conspiratiilor. ele se fac pe fata acum si fara menajamente. am inteles de ce filosofezi dar n-am inteles de ce te-ai dus la teologie, ca n-ai nimic in comun cu religia. sau poate tocmai de-aia. ca acum se poarta popii ” raspopiti” si ecumenistii. pacat ca esti asa tanar si n-o sa mai apuci sa-ti vezi aspiratiile implinite.

 14. Nu inteleg de ce pentru dumneavoastra un om care nu da crezare obsesiv teoriilor conspirationiste nu este bun de mers la teologie!!! Cine spune asta?

  • poti sa mergi la teologie fara nici o problema. oricum majoritatea popilor de azi sunt raspopiti. te-ai dus la teologie pentru ca meseria de popa e banoasa spre deosebire de cea de filosof. si tu si cei de la revista VIP scrieti despre lucruri in care nu credeti. oare de ce?

   • Te inseli de doua ori.

    1. Preotii greco-catolici traiesc la limita subzistentei, in timp ce preotii ortodocsi se plimba cu A8!

    2. Eu chiar cred in ceea ce scriu. E problema ta daca nu crezi ca eu cred in ceea ce scriu. Vezi, asta e deja o conspiratie, iar la acest tip de atitudine voi ortodocsii fundamentalisti va pricepeti cel mai bine.

 15. Ia uita-te la apocalipsa cap 13.Ti se pare ca poate exista ceva mai concludent decat cipurile?

 16. Dupa cum am spus, fraze de genul „Ia uita-te la Apocalipsa 13” nu sunt o argumentatie. Te rog sa argumentezi coerent.

  Spune-mi ai o idee despre cum se citeste si interpreteaza Biblia? Crezi ca esti stapan pe toate cele 4 niveluri de interpretare?

 17. Frate eu nu interpretez nimic ci ma conformez spuselor sfintilor care au vorbit despre acest lucru.In sec 20 au existat multi sfinti care au spus ca se apropie acele vremuri. Sfantul Paisie aghioratul a vorbit in dese randuri de pecteluire iar Sfantul Lavrentie de Cernigov a primit vizita sfantului Ioan teologul care i-a spus tot ce va fi in viitor .Sfantul Lavrentie a spus unor ucenici de ai lui ca ei il vor prinde pe antihrist.Daca tu te consideri mai vrednic decat sfintii care au vorbit despre acest subiect n-ai decat sa interpretezi singur Scriptura si semnele vremii.

 18. As mai adauga un aspect. Dupa cum am spus, nu neg ca exista grupuri de interese. Dar prin obsesiile conspirationiste care creaza isterii, nu facem altceva decat sa ajutam aceste grupuri sa-si atinga scopurile. Nimic nu poate fi manipulat mai bine decat o masa de oameni isterici si obsesionati.

 19. Si alti parinti sfinti din toate secolele au facut profetii identice si ca sa vezi….nu s-au adeverit. Crede-ma,cel care interpreteaza de unul singur Scriptura esti chiar dumneata. Eu ma incarez in Traditia Bisericii, ori aceste profetii concrete nu fac parte in Sfanta Traitie, oricat de sfinti ai considera ca sunt acei parinti.

  Oare nu sunt ei profetii mincinosi de care vorbeste Scriptura? Oare nu spune Hristos ca doar Tatal din ceruri cunoaste ceasul celei de a doua veniri?

 20. Hristos a spus ca vor fi semne. Nu am afirmat ca stiu exact cand va veni antihrist dar semne sunt multe.Au fost sfinti care au vorbit despre antihrist dar nu in forma actuala .Acum se vorbeste direct despre pecetluire iar unii parinti ca sfantul Paisie, sfantul Lavrentie de Cernigov sau Sfantul Tihon au primit unele invataturi direct de la Mantuitorul sau de la alti sfinti.Poate exista ceva mai clar decat in cazul Sfantului Lavrentie caruia i s-a aratat direct Sfantul Ioan Teologul si i-a spus tot ce va fi?De profetiile Sfantului Nil ce zici?Nu ti se pare ca vorbeste despre generatia noastra?Ai grija ca faci blasfemie, profetii mincinosi nu sunt sfintii ci sectantii dimpreuna cu ceilalti care propovaduiesc o invatatura falsa

 21. Semne au fost de cand lumea. Ca sa enumeram numai cateva care au provocat o adevarata isterie apocaliptica:

  – distrugerea ierusalimului
  – caderea Imperiului Roman
  – caderea Constantinopolului
  – epidemia de ciuma
  -razboiul de 30 e ani
  – razboiul de 100 de ani.

  Toate aceste evenimente (si mai sunt multe altele) au provocat adevarate isterii apocaliptice, care au generat curente culturale pe masura.

 22. Nu vezi ca acum se vorbeste deja despre pecetluire ?Astea sunt mizilicuri care au existat tot timpul

 23. De fapt nici EU nu exist. Cine vorbeste despre MINE este paranoic , conspirationist, crestinopat si traieste in evul mediu. Ateii au dreptate. Si cei ce scriu politically correct deci sablonard si lozincard.

 24. @ Adrian

  Iti dau un exemplu de un alt semn care a fost perceput de foarte multi credinciosi drept pecetluire. Crinul negru!

 25. Sigur si marmota ce facea?Eu nu am auzit in viata mea de asa ceva nici nu am gasit nimic pe net

 26. Ia o carte de istorie si citeste. Ai sa gasesti cu siguranta. Probabil si pe net ai putea gasi, depinde une si cum cauti.

  In evul mediu oamenii care erau condamnati la moarte sau aveau de ispasit anumite pedepse severe erau insemnat prin ardere cu un crin negru pe umar.

 27. Mai precis unde se intampla asta si zi un an mai exact?

 28. Sfarsitul evului mediu, inceputul moernitatii. Daca ti greu sa localizezi perioada, consulta o enciclopedie, chiar si virtuala.

  Mai exact in Anglia, tradatorii erau insemnati cu un crin negru pentru a putea fi recunoscuti ulterior si ca un semn de marginalizare sociala.

  In Cei trei Muschetari, MIlday era insemnata cu crinul negru!

 29. Tu pui pe acelasi plan cu invataturile sfintilor unele conceptii ale ereticilor din occident?In ritmul asta mai avem putin si o sa luam in considerare si invataturile apocaliptice ale iehovistilor sau ale altor secte

 30. Aici nu este vorba de invataturi, ci e realitati. Si uite, realitatea este ca toti „sfintii” care in toate timpurile au spus ca vine sfarsitul si nu a venit.

  Fiecare poate interpreta apocalipsa cum vrea, asta nu inseamna ca o interpreteaza si bine. Ma mira faptul ca „sfintii” de care vorbesti, de exemplu, nu cunosc greaca veche. Astfel, interpretarea scripturii este deja prejudiciata.

 31. Care interpretare? Ai uitat ce spunea Sfantul Ioan gura de Aur care era si un cunoscator a grecii vechi si anume ca omul primeste cuvantul Lui Dumnezeu in functie de marimea lui duhovniceasca .Omul primeste cuvintele lui Dumnezeu pe carne, pe tablele inimii si doar caderea din caderea lui in pacat a facut necesara scrierea Scripturilor.Spre indignarea ta iti spun ca sfintii fac parte din aceasta categorie [care au invatatura pe table de carne].Ai uitat ce am spus mai inainte si anume ca ei au primit direct de la Dumnezeu sau de la alti sfintii aceste invataturi legate de vremurile din urma.Nu protestantul sau neoprotestantul care citeste scriptura cunoaste adevarul ci acesta e descoperit de duhul Lui Dumnezeu de acea cei mai mari interpreti ai Scripturii au fost sfintii.Unde vezi tu ca sfintii au spus ca vin acele vremuri si nu s-a implinit?Cei care au vorbit despre asta au indemnat doar la o stare de veghe continua pentru ca „nu se stie cand vine clipa aceea’ . Si sfantul Apostol Pavel vorbeste despre acestea pentru a-i feri pe convertiti de anumite caderi,dar o data precisa nu a dat-o nimeni.Legat de „profetii false” uite ce spunea Sfantul Nil;
  „Pe la anul 1900, mergand spre jumatatea mileniului al optulea de la facerea lumii, acesta se va schimba si se va face de nerecunoscut…………..Atunci se vor duce la locurile ascunse si sfinte (manastiri si schituri), ca sa gaseasca mangaiere sufletului de multele tulburari si ispite pe care le vor intampina zilnic; dar usurare nu vor gasi, caci peste tot vor fi piedici si sminteli. Si toate acestea se vor face pentru ca Antihrist va stapani peste tot, va domni in toata lumea, va face semne si minuni cu inselaciune si va insela pe oameni cu viclenie, ca sa nascoceasca si sa vorbeasca unul cu altul de la un capat al pamantului la celalalt (telefonul, radiotelefonul, televiziunea, n.n.). Atunci vor zbura prin aer ca pasarile (avioanele n.n.) si vor inota prin adancul marii ca si pestii (submarinele n.n.).Si toate acestea le vor face oamenii, traind in tihna, necunoscand ca acestea sunt inselaciunile lui Antihrist. Si asa de mult va inainta stiinta vicleanului, ca sa insele prin nalucire pe oameni, pentru a nu mai crede in Dumnezeu Cel in Sfanta Treime inchinat.” Ti se pare ca asta e o profetie mincinoasa si sunt multe altele care s-au indeplinat ex cele ale Sf Lavrentie sau ale sf Paisie.

 32. Deci, acuma incep sa cred ca sfantul Nil a si plagiat. Asta e un text in proportie e 90% a lui Nostradamus. Pe bune.

 33. Fie ca Domnul sa-ti dea toate dupa credinta ta! Amin

 34. Sigur… si sfantul Paisie a plagiat si sf Lavrentie?.Ai citit din viata Sf sfintit mucenic Ciprian . Cand era vrajitor se implinea tot ce spunea pentru ca diavolul lucra ca sa se implineasca cuvintele lui si astfel ii atragea pe multi de la credinta adevarata .Oamenii vedeau mai puternice profetiile si minunile vrajitoresti decat cele ale crestinilor.

 35. Uite cum privesc eu treaba. De obicei, cand e vorba de teoria conspiratiei, sunt foarte interesat. Adica fac in felul urmator: ascult care-s declaratiile oficiale, argumente, etc. . Dup-aia vad care e pledoaria conspirationistilor…care e mai aproape de adevar, pe aia o cred.
  Singura teorie pe care chiar o cred este cea cu NWO. Am citit o gramada pe tema asta (nu ma refer la d-alea gen Dan Brown), documentare serioasa, si argumentele zic eu, sunt clar in favoarea conspirationistilor.
  Si daca iei asa, o piesa mica din toata teoria. Sa zicem, razboiul din Iraq. Mie mi se pare absurd sa crezi ca Bush (din toti oamenii de pe Pamant, tocmai Bush) vrea sa duca democratia in Iraq si ca bin Laden a bombardat WTC pentru ca era invidios pe libertatea americanilor.

 36. @ Gabi

  Personal subscriu in mare parte la ce spuneti si dvs. Am criticat de multe ori regimul Bush si nu ezit sa critic niciodata politica externa a SUA.

  NWO nici nu se poate spune ca este o conspiratie. Este un lucru despre care oamenii e stat au vorbit incepand e la Curchill, Wilson si pana la Barack Obama.

  Important este ce se ascunde in spatele acestei teorii. Initial ideea de NWO era un lucru bun pentru omenire, si in anumite aspecte si astazi se mentine aceasta conotatie pozitiva. Exista insa cercuri care deturneaza dorinta initiala.

  Problema este ca in cercurile conspirationiste, problema NWO este interpretata in mod legendar si se propaga precum literatura populara. Eu doream sa atrag atentia asupra acestui aspecte.

  Apoi, despre NWO, dupa cum am spus, politicienii nu s-au ferit sa vorbeasca, prin urmare nu poate fi considerata o conspiratie in sine. Conspiratiile sunt basmele care s-au tesut pe marginea ideii.

  • In primul rand, poti renunta la acel „dvs” pentru ca mai mult ca sigur sunt mai mic ca varsta…am 19 ani.

   Da, NWO a fost privit ca un lucru bun, dar cine se pricep mai bine decat politicienii sa-ti prezinte un cacat ca pe o prajitura?

   Si ca exemplu, legea care a venit ca urmare dupa 11 septembrie, Patriot Act. Treaba aia e o incalcare foarte grava a principiilor democratice de baza. Mi se pare complet imoral sa navalesti peste cineva, sa-l arestezi, doar pe baza PRESUPUNERII ca e terorist. Cu toate astea, americanii au primit acest lucru cu bratele deschise.

   Frica este cea mai puternica arma folosita de politicieni.

 37. Am preluat provocarea, nu mai comentez la tine deoarece am scris deja un articol pe tema data ;).
  S`auzim de bine si bafta la tot si toate.

 38. patrascu dan, ‘membri’ se scrie cu un i cand e nearticulat, pe JUAN Manuel Barroso il cheama de fapt JOSE Manuel, iar compunerea de mai sus are deficiente logice (in aceeasi secventa, afirmi un lucru si contrarul sau). In rest, promit ca voi asculta disciplinat de tot ce imi spun autoritatile si presa si ma voi abtine sa gandesc cu capul meu, fiindca altfel o sa-mi spui ca sunt ‘conspirationist’. Si stim cu totii ca asta e un lucru rau.

 39. Imi fac mea culpa pentru scaparile cu „membri” si numele dommului Barroso.
  Nu reusesc, insa, sa identific deficientele de logica.

  Problema este ca cei care sunt conspirationisti, nu gandesc deloc cu capul lor ci gandesc altii pentru ei. Conspirationistii sunt masa de oameni cea mai manipulabila.

 40. Nu esti consistent in pozitia pe care te situezi. Ai scris ca „fundamentalistii” ortodocsi conspirationisti au un limbaj agresiv la adresa catolicilor. Fals. Doar datorita ereziei manifestata de catolici(primatul, imaculata conceptie etc). Anatemele nu sunt ridicate.

  „aproape niciodata nu aderă…” relativismul nu’i argument valid in sustinerea unei pozitii, doar wishful thinking.

  „superioritatea ortodoxiei..” -adevarat dar vine din Dogma Bisericii lui Hristos, care pastreaza nealterata Sfanta Traditie pe linia apostolica. Nici vorba de vreo paranoie conspirationista.

  – Profetiile Sf Parinti inainte vazatori cu duhul corelate cu profetiile biblice, sunt relevate, adevarate, actuale conform Traditiei. Nu sunt”teorii conspirationiste”. Daca tu le nesocotesti, esti liber sa o faci, dar nu apartii spatiului ortodox, deci vorbesti dinafară. O conspiratie dusa pana la sfarsit, capata valente datorita rezultatelor. Nu esti in masura sa judeci obiectiv si sa tragi concluzii cu referire la ortodocsi, privind anumite procese integrationiste si de alta natura , ce au loc in prezent. Este doar parerea ta, pe care o respect si atât. ” Conspirationistii” ortodocsi o pot face pornind de la o prezumtie valida, din interiorul ortodoxiei.

 41. Unul dintre dezavantajele discutiilor internautice este ca participantii la discutie nu se cunosc intre ei deloc, sau intr-o masura foarte mica.

  Gabi, nici nu ai idee cat de anti-american sunt eu :)). Pe bune. Cei care ma cunosc pot confirma.

 42. @ Azazel,

  Sa nu intram totusi in discutie despre care este „religia cea adevarata” pentru ca pe acest teren cred ca am un oarecare avantaj si nu vreau sa ma folosesc de el si nici nu cred ca astfel de discutii pot avea o finalitate utila nici la nivel practic si nici pentru mantuirea sufletelor.

 43. Asumptia ta ma distreaza, stimabile domn. Insiruirea de stereotipii ma plictiseste. Pacat ca nu ai inteles postarea mea.
  Deci: ARGUMENTELE „conspirationistilor” ortodocsi sint VALIDE fiindca PREMISELE DIN INTERIORUL ORTODOXIEI SINT ADEVARATE PENTRU EI.
  Tu nu esti obiectiv cu privire la adevarul din interiorul bisericii, fiidca pozitionarea este in afara, intelegi?
  Te poti raporta la sistemul tau de valori, eu ma raportez la al meu.
  Si ca sa evit argumentatia circulara, consider pozitia ta, cu privire la „conspirationistii”ortodocsi, irelevanta si invalidata in acest context. Sanatate.

 44. „Deci: ARGUMENTELE “conspirationistilor” ortodocsi sint VALIDE fiindca PREMISELE DIN INTERIORUL ORTODOXIEI SINT ADEVARATE PENTRU EI.”

  As avea cateva obiectii in aceasta privinta. Pentru inceput, faptul ca, in punct de vedere teologic, este cu totul hazardat sa afirmam ca Adevarul se gaseste doar in Biserica Ortodoxa.

  In al doilea rand, exista o diferenta abisala intre tezele „conspirationistilor ortodocsi” si pozitia oficiala a Bisericii Ortodoxe!! Prin urmare nu stiu cine se pozitioneaza „in afara”.

  In momentul in care nici in ortodoxie nu exista unitate, atunci ce se poate crede? Lc 11, 14-26 este o pericopa pe care ti-o recomand cu caldura. In aceasta pericopa Cristos face o caracterizare a imparatiei lui Dumnezeu si a imparatiei lui Satana. Prima se caracterizeaza prin unitate, a doua se caracterizeaza prin faptul ca este divizata in ea insasi. Avand in vedere ca in ortooxie nu exista unitate, eu, ca ortodox, as fi mult mai preocupat sa-mi vad paiul din ochiul meu.

 45. Biserica Ortodoxa nu e o instituie ci e condusea de Hristos prin lucrarea Duhului Sfant .Nu conteaza daca un sinod intreg spune ceva si doi sau trei spun altceva ci condeaza care din ei sunt in adevar pentru ca acolo lucreaza Duhul Sfant. Sfantul Atanasie cel mare a combatut prima data arianismul la sinodul 1 ecumenic in postura de diacon,Sfantul Ioan Damaschin a fost anatematizat de un sinod intreg iar patriarhul Nestorie a fost combatut prima data de un avocat. Adevarul este prezent doar in ortodoxie,Duhul Sfant este doar unul singur ca si Hristos pentru ca Biserica este una singura.Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la osingură nădejde a chemăriivoastre; . Este un Domn, o credinţă, un botez .[Ef 4. 3,5]

 46. „tot ce spune acest popor este o conspiratie” Isaia 8:12 (Biblia Douay-Rheims)

  Romano Guardini spune in cartea sa „The Lord” (Domnul) ca istoria lumii este judecata lumii.
  „A incerca sa o interpretam ca judecata divina e o sarcina ce duce dincolo de intelegerea umana. Prosperitatea si ‘gloria’ unei epoci pot fi in realitate mustrare; calamitatea, pe de alta parte, un semn de confidenta divina, asa cum si in viata individuala boala nu e neaparat pedeapsa, nici prosperitatea rasplata.”

  Dupa citatul din Marcu 13:33-37 (…Vegheati…ca nu cumva venind fara veste sa va afle pe voi dormind…), Guardini scrie:
  „Oamenii au incercat sa inteleaga sfarsitul lumii in mod stiintific. Au afirmat ca temperatura globului va scadea atat de mult incat viata nu va mai fi posibila; sau ca energia cosmica se va neutraliza pe sine si deci lumea va inceta sa existe. Au fost si alte ipoteze, dar Isus nu se refera la nici una dintre ele. Sfarsitul despre care vorbeste nu este rezultatul cauzelor naturale, asa cum nici sfarsitul Ierusalimului nu este rezultatul unei simple necesitati istorice. Sfarsitul lumii – ca si cel al Orasului Sfant – este o judecata, si vine nu din vreo dezvoltare naturala, ci din vointa suverana a lui Dumnezeu. ”

  „Sfarsitul lumii va veni dintr-un loc de unde putine lucruri vin in lume – de unde vine revelatia si Fiul si Sfantul Duh. Deci este lipsit de sens sa intrebam cum se va intampla; e un eveniment de „dincolo” si deci incomprehensibil. Ceea ce Scriptura are de spus despre el nu este intentionat ca o explicatie stiintifica…”
  „Omul de stiinta sceptic, omul de succes practic, filozoful plin de lumeasca auto-exaltare, toti rad de asemenea „povesti”. Ca si cum Dumnezeu ar putea face un sfarsit al lumii ! Acesta era exact amuzamentul celor puternici si sofisticati din zilele profetilor, prin ale caror guri Dumnezeu proclama dezastru asupra orasului si natiunii. Si ei se credeau realisti luminati…si catastrofa a venit.”

  „Acolo sta invatatorul sarac din Nazareth…si spune: Orasul va fi distrus ! Lumea va fi distrusa ! Si amandoua fiindca voi nu l-ati acceptat pe Fiul lui Dumnezeu ! LUMEA SE VA SFARSI CAND REZISTENTA VOASTRA LA EL VA DEPASI LIMITA FIXATA SI MASURA MANIEI DIVINE ESTE PLINA. Semnalul acestei catastrofe va fi semnul Fiului Omului, PROCLAMAREA VENIRII SALE…Intr-adevar, trebuie MARE CREDINTA ca sa fii de acord cu asta !” (sublinierile si traducerea mea din Engleza)

  Deci Guardini considera ca proclamarea venirii Domnului este un semn ca sfarsitul este aproape. Si practic credinciosi de pe tot pamantul, din toate denominatiile crestine, (nu doar ca pocaitii dezaxati ai lui Miller din sec.XIX) , cred acum ca A Doua Venire se apropie.

  Ce mai spune Guardini:
  „Sfarsitul lumii si Judecata nu trebuie privite ca mituri ale unui viitor indepartat…Noi nu locuim intr-o unitate biologica, istorica si spirituala sigura care merge pe drumul ei invulnerabil sub baldachinul unui mister religios inofensiv numit Dumnezeu; ci, ca si Ierusalimul, atat noi ca indivizi cat si lumea in intregime traim sub posibilitatea judecarii continuu prezenta. Numai atunci cand protectia pe care realitatea directa pare s-o dea simturilor mele obtuze a fost partial retrasa si amenintarea lui Dumnezeu a devenit o realitate personala sant un om credincios in intregul inteles biblic al cuvantului.”

  Un site bun (greco-catolic) de informatii despre „conspiratii” si nu numai este Christusrex.org. De asemenea si: catholicvoice.co.uk/pinay ; iamthewitness.com ; come-and-hear.com.

  Site-uri cu informatii despre realitatea care ne inconjoara tot mai strans: voltairenet.org : mondialisation.ca ; globalresearch.ca ; criminalstate.com ; en.fondsk.ru ; horizons-et-debats.ch ; informationclearinghouse.com ; wakeup.org ; israelshamir.com ; theburningplatform.com ; futurefastforward.com.

 47. Nu am scris din punct de vedere teologic. Am folosit logica. Daca ai inteles altceva… Nu despre Adevarul bisericesc era vorba. Argumentatia ta cu privire la fenomenul”conspirationist” ortodox, a fost supusa unei critici rationale din cauza ca faci presupuneri, fiind intr-un câmp speculativ . Asta’i tot.

 48. Cea mai mare conspiratie mondiala a fost cea despre Mos Craciun. Toti parintii din lume (cu exceptia adventistilor de ziua a 7-a) au conspirat sa-si minta proprii copii in legatura cu provenienta cadourilor de sub pomul de Craciun.

  O scurta privire de ansamblu asupra diferentei dintre iluzie si realitate se gaseste la:
  english.pravda.ru/opinion/columnists/11-11-2009/110420-democracy-0

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: